Για την πλοήγηση


Έκδοση Κοινοχρήστων

Η έκδοση κοινοχρήστων από την εταιρεία μας Κοινόχρηστα Θεσσαλονίκης «Γαβριήλ» γίνεται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, με το πιο πλήρες και συνεχόμενα ενημερωμένο λογισμικό, που καλύπτει όλες τις νέες διατάξεις της Ε.Ε και των νέων φορολογικών προσθηκών - μέτρων.

Από την απλή έκδοση κοινοχρήστων, μέχρι την πλήρη διαχείριση της πολυκατοικίας σας, στα Κοινόχρηστα Θεσσαλονίκης «Γαβριήλ» είμαστε σε θέση να αντεπεξέλθουμε σε όλες σας τις ανάγκες.

Πακέτα υπηρεσιών:

ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: